Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2009-12-15 21:49:01 +0100:1 15. des 2009 Forslag nr. 4 fra Kristelig Folkeparti Nei 6% (6/103) 94% (97/103) 39% (66/169)
2009-12-15 21:49:24 +0100:2 15. des 2009 Forslag nr. 3 fra Kristelig Folkeparti og Venstre Nei 6% (6/103) 94% (97/103) 39% (66/169)
2009-12-15 21:49:41 +0100:3 15. des 2009 Forslag nr. 2 fra Høyre Nei 17% (18/103) 83% (85/103) 39% (66/169)
2009-12-15 21:50:01 +0100:4 15. des 2009 Forslag nr. 1 fra Fremskrittspartiet Nei 23% (24/103) 77% (79/103) 39% (66/169)
1260876666e 15. des 2009 Innstilling fra finanskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2010 Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)