Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 44426

Sist oppdatert: 2010-01-11 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 4 (2009-2010), Innst. 122 S (2009-2010)

Beskrivelse: Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2008-2009

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1263296161e 12. jan 2010 Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2008–2009 Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)