Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 44422

Sist oppdatert: 2009-12-08 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 46 S (2009-2010), Innst. 85 S (2009-2010)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet for 2009 under Utanriksdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1260358027e 9. des 2009 Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Utanriksdepartementet Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)