Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 44420

Sist oppdatert: 2010-02-15 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 60 S (2009-2010), Innst. 140 S (2009-2010)

Beskrivelse: Samtykke til godtagelse av Europaparlaments- og rådsvedtak 574/2007 om opprettelse av Yttergrensefondet samt tilhørende Kommisjonsvedtak (videreutvikling av Schengen-regelverket), samt inngåelse av avtale mellom EF, Island, Norge, Sveits og Liechtenstein om Yttergrensefondet 2007-2013

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1266320824e 16. feb 2010 Samtykke til godtagelse av Europaparlaments- og rådsvedtak 574/2007 Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)