Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 44417

Sist oppdatert: 2009-12-14 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Familie- og kulturkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 38 S (2009-2010), Innst. 113 S (2009-2010)

Beskrivelse: Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 86/2009 av 3. juli 2009 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2008/122/EF om forbrukervern (avtaler om deltidsbruksrett, langtidsferieprodukter, videresalg og bytte)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1260876665e 15. des 2009 Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 86/2009 av 3. juli 2009 Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)