Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 44415

Sist oppdatert: 2009-12-06 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 44 S (2009-2010), Innst. 66 S (2009-2010)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet for 2009 under Olje- og energidepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1260185102e 7. des 2009 Innstilling frå energi- og miljøkomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Olje- og energidepartementet Ja 100% (106/106) 0% (0/106) 37% (63/169)