Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 44411

Sist oppdatert: 2009-12-13 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 48 S (2009-2010), Innst. 98 S (2009-2010)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet for 2009 under Nærings- og handelsdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2009-12-14 19:21:59 +0100:1 14. des 2009 Forslag fra Fremskrittspartiet og Høyre Nei 43% (46/107) 57% (61/107) 37% (62/169)
1260790207e 14. des 2009 Innstilling fra næringskomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Nærings- og handelsdepartementet Ja 100% (107/107) 0% (0/107) 37% (62/169)