Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 44410

Sist oppdatert: 2009-12-13 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 51 S (2009-2010), Innst. 99 S (2009-2010)

Beskrivelse: Endringer i statsbudsjettet for 2009 under Landbruks- og matdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1260790208e 14. des 2009 Innstilling fra næringskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2009 under Landbruks- og matdepartementet Ja 100% (107/107) 0% (0/107) 37% (62/169)