Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 44406

Sist oppdatert: 2009-12-02 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 31 S (2009-2010), Innst. 58 S (2009-2010)

Beskrivelse: Endringer i statsbudsjettet for 2009 under Justis- og politidepartementet (Ny avtale om arbeidstidsbestemmelser for politi- og lensmannsetaten m.m.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1259839385e 3. des 2009 Innstilling fra justiskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2009 under Justis- og politidepartementet (Ny avtale om arbeidstidsbestemmelser for politi- og lensmannsetaten m.m.) Ja 100% (112/112) 0% (0/112) 34% (57/169)