Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 44404

Sist oppdatert: 2010-03-21 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Helse- og omsorgskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 23 L (2009-2010), Innst. 193 L (2009-2010), Lovvedtak 44 (2009-2010)

Beskrivelse: Endringer i helseregisterloven og helsepersonelloven (nasjonalt register over hjerte- og karlidelser, adgang til å gi dispensasjon fra taushetsplikt for kvalitetssikring, administrasjon, planlegging og styring av helsetjenesten)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-03-22 15:50:20 +0100:1 22. mar 2010 Endringer i helseregisterloven og helsepersonelloven Nei 49% (48/98) 51% (50/98) 42% (71/169)
2010-03-22 15:51:30 +0100:2 22. mar 2010 Komiteens tilråding Ja 51% (50/98) 49% (48/98) 42% (71/169)
1269259204e 22. mar 2010 Komiteens innstilling Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)