Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 44402

Sist oppdatert: 2009-12-07 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Helse- og omsorgskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 37 S (2009-2010), Innst. 89 S (2009-2010)

Beskrivelse: Endringer i statsbudsjettet for 2009 under Helse- og omsorgsdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2009-12-08 20:19:16 +0100:1 8. des 2009 Forslag på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti Nei 47% (49/104) 53% (55/104) 38% (65/169)
2009-12-08 20:20:32 +0100:3 8. des 2009 Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2009 under Helse- og omsorgsdepartementet (Innst. 89 S (2009–2010), jf. Prop. 37 S (2009–2010)) Ja 53% (55/104) 47% (49/104) 38% (65/169)
1260271562e 8. des 2009 Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2009 under Helse- og omsorgsdepartementet (Innst. 89 S (2009–2010), jf. Prop. 37 S (2009–2010)) Ja 100% (105/105) 0% (0/105) 38% (64/169)