Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 44401

Sist oppdatert: 2009-12-08 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 41 S (2009-2010), Innst. 86 S (2009-2010)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet for 2009 under Forsvarsdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2009-12-09 22:16:54 +0100:1 9. des 2009 Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Forsvarsdepartementet Ja 79% (80/101) 21% (21/101) 40% (68/169)
2009-12-09 22:16:54 +0100:1ne 9. des 2009 Alternativ votering over forslag 1-6 fra Fremskrittspartiet Nei 21% (21/101) 79% (80/101) 40% (68/169)
1260358028e 9. des 2009 Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Forsvarsdepartementet Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)