Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 44396

Sist oppdatert: 2009-12-16 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 61 S (2009-2010), Innst. 120 S (2009-2010)

Beskrivelse: Ny saldering av statsbudsjettet 2009

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2009-12-17 11:40:15 +0100:1 17. des 2009 Forslag nr. 4-5 fra Fremskrittspartiet Nei 23% (25/109) 77% (84/109) 36% (60/169)
2009-12-17 11:40:37 +0100:2 17. des 2009 Forslag nr. 2 og 3 fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti Nei 28% (31/109) 72% (78/109) 36% (60/169)
2009-12-17 11:41:00 +0100:3 17. des 2009 Forslag nr. 1 fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre Nei 47% (52/110) 53% (58/110) 35% (59/169)
1261049581e 17. des 2009 Innstilling fra finanskomiteen om ny saldering av statsbudsjettet for 2009 Ja 100% (110/110) 0% (0/110) 35% (59/169)