Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 44393

Sist oppdatert: 2009-12-07 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Arbeids- og sosialkomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 42 S (2009-2010), unntatt kap. 651, 653, 690, 3651, 3653 og 3690, Innst. 81 S (2009-2010)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet for 2009 under Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2009-12-08 20:30:42 +0100:1 8. des 2009 Forslag fra Fremskrittspartiet Nei 24% (25/104) 76% (79/104) 38% (65/169)
2009-12-08 20:31:24 +0100:2 8. des 2009 Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Arbeids- og inkluderingsdepartementet (Innst. 81 S (2009–2010), jf. Prop. 42 S (2009–2010), unntatt kap. 651, 653, 690, 3651, 3653 og 3690) Ja 77% (80/104) 23% (24/104) 38% (65/169)
2009-12-08 20:31:24 +0100:2ne 8. des 2009 Alternativt forslag fra Fremskrittspartiet Nei 23% (24/104) 77% (80/104) 38% (65/169)
1260300704e 8. des 2009 Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Arbeids- og inkluderingsdepartementet (Innst. 81 S (2009–2010), jf. Prop. 42 S (2009–2010), unntatt kap. 651, 653, 690, 3651, 3653 og 3690) Ja 100% (105/105) 0% (0/105) 38% (64/169)