Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 44387

Sist oppdatert: 2009-12-08 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 1 S (2009-2010), Innst. 17 S (2009-2010)

Beskrivelse: Svalbardbudsjettet 2010

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1260358026e 9. des 2009 Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om svalbardbudsjettet 2010 Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)