Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 44374

Sist oppdatert: 2010-03-10 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 8 L (2009-2010), Innst. 176 L (2009-2010), Ot.prp. nr. 107 (2008-2009), Lovvedtak 41 (2009-2010)

Beskrivelse: Lov om fornybar energiproduksjon til havs (havenergilova)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-03-11 23:23:38 +0100:1 11. mar 2010 Det voteres alternativt over komiteens innstilling og forslaget fra FrP og H om § 3-5 (Konsesjonsvedtak mv.) andre ledd Ja 60% (55/92) 40% (37/92) 46% (77/169)
2010-03-11 23:23:38 +0100:1ne 11. mar 2010 Det voteres alternativt over komiteens innstilling og forslaget fra FrP og H om § 3-5 (Konsesjonsvedtak mv.) andre ledd Nei 40% (37/92) 60% (55/92) 46% (77/169)
1268308562e 11. mar 2010 Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om lov om fornybar energiproduksjon til havs (havenergilova) Ja 100% (93/93) 0% (0/93) 45% (76/169)