Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 44373

Sist oppdatert: 2010-03-03 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 12 L (2009-2010), Innst. 139 L (2009-2010), Ot.prp. nr. 108 (2008-2009),, Lovvedtak 38 (2009-2010)

Beskrivelse: Lov om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterloven)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1267703528e 4. mar 2010 nnstilling fra justiskomiteen om lov om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterloven) Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)