Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 44372

Sist oppdatert: 2010-03-03 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 6 L (2009-2010), Innst. 101 L (2009-2010), Ot.prp. nr. 98 (2008-2009), Lovvedtak 37 (2009-2010)

Beskrivelse: Ny varemerkelov

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1267703527e 4. mar 2010 Innstilling fra justiskomiteen om lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven) (Innst. 101 L (2009–2010), jf. Prop. 6 L (2009–2010)) Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)