Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 44371

Sist oppdatert: 2009-12-02 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 5 L (2009-2010), Innst. 48 L (2009-2010), Ot.prp. nr. 102 (2008-2009), Lovvedtak 21 (2009-2010)

Beskrivelse: Endringar i domstolloven mv. (sidegjeremål for dommarar m.m.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1259839388e 3. des 2009 Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringar i domstolloven mv. (godkjenning av sidegjeremål for dommarar mv.) Ja 100% (112/112) 0% (0/112) 34% (57/169)