Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 44370

Sist oppdatert: 2010-03-03 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 4 L (2009-2010), Innst. 154 L (2009-2010), Ot.prp. nr. 110 (2008-2009), Lovvedtak 36 (2009-2010)

Beskrivelse: Ny vergemålslov

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-03-04 19:15:10 +0100:1 4. mar 2010 Det voteres over forslag nr. 2, fra Fremskrittspartiet ifm. endringer i lov om vergemål Nei 23% (24/103) 77% (79/103) 39% (66/169)
2010-03-04 19:15:39 +0100:2 4. mar 2010 Innstilling fra justiskomiteen om lov om vergemål (vergemålsloven) (Innst. 154 L (2009–2010), jf. Prop. 4 L (2009–2010) og Ot.prp. nr. 110 (2008–2009)) Ja 76% (77/101) 24% (24/101) 40% (68/169)
1267703526e 4. mar 2010 Lovens overskrifter og loven i sin helhet (lov om vergemål) Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)