Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 44368

Sist oppdatert: 2009-12-10 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 10 L (2009-2010), Innst. 55 L (2009-2010), Ot.prp. nr. 101 (2008-2009), Lovvedtak 32 (2009-2010)

Beskrivelse: Endringer i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse og i enkelte andre lover

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2009-12-11 15:09:37 +0100:1 11. des 2009 Forslag fra Kristelig Folkeparti Nei 7% (7/98) 93% (91/98) 42% (71/169)
2009-12-11 15:10:28 +0100:2 11. des 2009 §§ 27, 32 og 34 under I, samt II, III og VI. Ja 76% (74/98) 24% (24/98) 42% (71/169)
1260530947e 11. des 2009 Resten av I samt IV, V, VII, VIII, IX og X. Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)