Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 44367

Sist oppdatert: 2009-12-10 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 9 L (2009-2010), Innst. 54 L (2009-2010), Ot.prp. nr. 109 (2008-2009), Lovvedtak 31 (2009-2010)

Beskrivelse: Lov om pensjonsordning for oppdragstaker i statlig beredskaps- eller familiehjem

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1260530946e 11. des 2009 Lov om pensjonsordning for oppdragstaker i statlig beredskaps- eller familiehjem Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)