Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 44357

Sist oppdatert: 2009-11-25 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 1 L (2009-2010), Innst. 4 L (2009-2010), Lovvedtak 3-19 (2009-2010)

Beskrivelse: Skatte- og avgiftsopplegget 2010 mv. - lovendringer

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2009-11-26 00:46:00 +0100:1 26. nov 2009 Forslag nr. 48–59 fra Venstre Nei 1% (2/169) 99% (167/169) 0% (0/169)
2009-11-26 00:46:28 +0100:2 26. nov 2009 Forslag nr. 36–38, 40, 41a og 42–46 fra Kristelig Folkeparti Nei 7% (11/169) 93% (158/169) 0% (0/169)
2009-11-26 00:46:52 +0100:3 26. nov 2009 Forslag nr. 35 fra Kristelig Folkeparti og Venstre Nei 7% (12/169) 93% (157/169) 0% (0/169)
2009-11-26 00:47:18 +0100:4 26. nov 2009 Forslag nr. 28–29, 30a, 30b, 31, 33 og 34 fra Høyre Nei 18% (30/169) 82% (139/169) 0% (0/169)
2009-11-26 00:47:41 +0100:5 26. nov 2009 Forslag nr. 19 og 22–27 fra Høyre og Venstre Nei 19% (32/169) 81% (137/169) 0% (0/169)
2009-11-26 00:48:03 +0100:6 26. nov 2009 Forslag nr. 18 fra Høyre og Kristelig Folkeparti Nei 24% (40/169) 76% (129/169) 0% (0/169)
2009-11-26 00:48:26 +0100:7 26. nov 2009 Forslag nr. 11–16 fra Fremskrittspartiet Nei 24% (41/169) 76% (128/169) 0% (0/169)
2009-11-26 00:48:51 +0100:8 26. nov 2009 Forslag nr. 8 og 9 fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre Nei 25% (42/169) 75% (127/169) 0% (0/169)
2009-11-26 00:49:12 +0100:9 26. nov 2009 Forslag nr. 10 fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti Nei 30% (50/169) 70% (119/169) 0% (0/169)
2009-11-26 00:49:38 +0100:10 26. nov 2009 Forslag nr. 5–7 fra Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre Nei 43% (73/169) 57% (96/169) 0% (0/169)
2009-11-26 00:50:05 +0100:11 26. nov 2009 Forslag nr. 39 fra Kristelig Folkeparti Nei 25% (42/169) 75% (127/169) 0% (0/169)
2009-11-26 00:50:27 +0100:12 26. nov 2009 Forslag nr. 3 og 4 fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti Nei 48% (81/169) 52% (88/169) 0% (0/169)
2009-11-26 00:50:54 +0100:13 26. nov 2009 Forslag nr. 1-2 fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre Nei 49% (83/169) 51% (86/169) 0% (0/169)
2009-11-26 00:51:50 +0100:14 26. nov 2009 Innstilling fra finanskomiteen, stor bokstav K, V (skatteloven) Ja 81% (137/169) 19% (32/169) 0% (0/169)
2009-11-26 00:52:20 +0100:15 26. nov 2009 Innstilling fra finanskomiteen, stor bokstav K, IX (skatteloven) Ja 82% (139/169) 18% (30/169) 0% (0/169)
2009-11-26 00:53:40 +0100:16 26. nov 2009 Innstilling fra finanskomiteen, stor bokstav A, L (skattebetalingsloven) Ja 76% (127/168) 24% (41/168) 1% (1/169)
2009-11-26 00:54:13 +0100:17 26. nov 2009 Innstilling fra finanskomiteen, stor bokstav G (likningsloven) Ja 57% (96/169) 43% (73/169) 0% (0/169)
2009-11-26 00:54:54 +0100:18 26. nov 2009 Innstilling fra finanskomiteen, stor bokstav E (eiendomsskatt) Ja 94% (155/165) 6% (10/165) 2% (4/169)
2009-11-26 00:55:28 +0100:19 26. nov 2009 Innstilling fra finanskomiteen, stor bokstav J (revisorloven) og N Ja 76% (128/169) 24% (41/169) 0% (0/169)
2009-11-26 00:56:12 +0100:20 26. nov 2009 Innstilling fra finanskomiteen, stor bokstav L, I (skattebetalingsloven) Ja 81% (137/169) 19% (32/169) 0% (0/169)
2009-11-26 00:56:37 +0100:21 26. nov 2009 Innstilling fra finanskomiteen, stor bokstav L, I Ja 82% (139/169) 18% (30/169) 0% (0/169)
2009-11-26 00:57:27 +0100:22 26. nov 2009 Innstilling fra finanskomiteen, stor bokstav Q (merverdiavgiftsloven) Ja 80% (136/169) 20% (33/169) 0% (0/169)
2009-11-26 00:57:54 +0100:23 26. nov 2009 Innstilling fra finanskomiteen, stor bokstav Q Ja 76% (127/168) 24% (41/168) 1% (1/169)
1259234344e 26. nov 2009 Innstilling fra finanskomiteen, stor bokstav B, C, D, F, H, I, M, O, og P Ja 100% (169/169) 0% (0/169) 0% (0/169)
1259193220e 26. nov 2009 Innstilling fra finanskomiteen, stor bokstav K, øvrige romertall Ja 100% (169/169) 0% (0/169) 0% (0/169)
1259193274e 26. nov 2009 Innstilling fra finanskomiteen, stor bokstav G (øvrige romertall) Ja 100% (169/169) 0% (0/169) 0% (0/169)
1259193352e 26. nov 2009 Innstilling fra finanskomiteen, stor bokstav N (øvrige romertall) Ja 100% (169/169) 0% (0/169) 0% (0/169)
1259193427e 26. nov 2009 Innstilling fra finanskomiteen, stor bokstav L (øvrige romertall) Ja 100% (169/169) 0% (0/169) 0% (0/169)
1259193494e 26. nov 2009 Innstilling fra finanskomiteen, stor bokstav Q (øvrige romertall) Ja 100% (169/169) 0% (0/169) 0% (0/169)
1259193514e 26. nov 2009 Lovens overskrift og loven i sin helhet Ja 100% (169/169) 0% (0/169) 0% (0/169)