Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 44299

Sist oppdatert: 2010-01-06 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 6 (2009-2010), Innst. 125 S (2009-2010)

Beskrivelse: Nordisk samarbeid

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1262864101e 7. jan 2010 Stortingsmelding 6 (2009-2010) om nordisk samarbeid Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)