Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 44217

Sist oppdatert: 2009-12-02 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: St.prp. nr. 100 (2008-2009), Innst. 45 S (2009-2010)

Beskrivelse: Tilleggsbevilgning som følge av flere asylsøkere

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1259839390e 3. des 2009 Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om tilleggsbevilgning som følge av flere asylsøkere Ja 100% (112/112) 0% (0/112) 34% (57/169)