Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 44082

Sist oppdatert: 2009-12-09 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: St.prp. nr. 98 (2008-2009), Innst. 82 S (2009-2010)

Beskrivelse: Utbygging og finansiering av Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 1

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2009-12-10 23:14:33 +0100:1 10. des 2009 Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om utbygging og finansiering av Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 1 (Innst. 82 S (2009–2010), jf. St.prp. nr. 98 (2008– 2009)) Ja 77% (72/93) 23% (21/93) 45% (76/169)
2009-12-10 23:14:33 +0100:1ne 10. des 2009 Alternativ votering over forslag fra Fremskrittspartiet Nei 23% (21/93) 77% (72/93) 45% (76/169)