Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 44080

Sist oppdatert: 2009-11-18 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: St.prp. nr. 97 (2008-2009), Innst. 42 S (2009-2010)

Beskrivelse: Samtykke til å setje i kraft ei skatteavtale med tilhøyrande protokoll mellom Noreg og Qatar, underskriven i Oslo 29. juni 2009

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1258629426e 19. nov 2009 Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til en skatteavtale med tilhørende protokoll mellom Norge og Qatar, undertegnet i Oslo 29. juni 2009 Ja 100% (107/107) 0% (0/107) 37% (62/169)