Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 43984

Sist oppdatert: 2009-12-07 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Helse- og omsorgskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: St.prp. nr. 93 (2008-2009), Innst. 57 S (2009-2010)

Beskrivelse: Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 61/2009 av 29. mai 2009 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2004/24/EF, direktiv 2004/27/EF, direktiv 2004/28/EF og forordning (EF) nr. 726/2004, om legemidler til mennesker og dyr (legemiddelpakken), samt tilhørende rettsakter

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1260271563e 8. des 2009 Komiteens tilrådning Ja 100% (105/105) 0% (0/105) 38% (64/169)