Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 43980

Sist oppdatert: 2009-12-07 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Helse- og omsorgskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: St.prp. nr. 94 (2008-2009), Innst. 56 S (2009-2010)

Beskrivelse: Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 62/2009 av 29. mai 2009 om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonsforordning (EF) nr. 1277/2005 av 27. juli 2005 om utgangsstoffer for narkotika m.m.

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1260271564e 8. des 2009 Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 62/2009 av 29. mai 2009 Ja 100% (105/105) 0% (0/105) 38% (64/169)