Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 43978

Sist oppdatert: 2009-11-18 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: St.prp. nr. 92 (2008-2009), Innst. 43 S (2009-2010)

Beskrivelse: Samtykke til inngåelse av en avtale mellom Norge og Tyskland om omgjøring av Den tyske skolen i Oslo - Max Tau til en tysk-norsk bikulturell skole

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1258629423e 19. nov 2009 Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om samtykke til inngåelse av en avtale mellom Norge og Tyskland om omgjøring av Den tyske skolen i Oslo – Max Tau til en tysk-norsk bikulturell skole Ja 100% (107/107) 0% (0/107) 37% (62/169)