Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 43941

Sist oppdatert: 2009-12-09 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: St.prp. nr. 90 (2008-2009), Innst. 52 S (2009-2010)

Beskrivelse: Utbygging og finansiering av rv 78 Holand-Leirosen med forbindelse til Drevja-Ømmervatn og rv 78 Halsøya-Hjartåstunnelen (Vegpakke Helgeland fase 1)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2009-12-10 23:13:21 +0100:1 10. des 2009 Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om utbygging og finansiering av rv 78 Holand-Leirosen med forbindelse Drevja-Ømmervatn og rv 78 Halsøya-Hjartåstunnelen (Vegpakke Helgeland fase 1) Ja 76% (71/93) 24% (22/93) 45% (76/169)
2009-12-10 23:13:21 +0100:1ne 10. des 2009 Alternativ votering over forslag nr. 1-2 fra Fremskrittspartiet Nei 24% (22/93) 76% (71/93) 45% (76/169)