Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 43833

Sist oppdatert: 2009-12-09 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Stortingets presidentskap

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument nr. 19 (2008-2009), Innst. 83 S (2009-2010)

Beskrivelse: Innstilling fra utvalg nedsatt av Stortingets presidentskap 8. mars 2007 til Stortingets presidentskap om forslag til pensjonsordninger for stortingspensjonene mv.

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1260444481e 10. des 2009 Innstilling fra Stortingets presidentskap om ny pensjonsordning for stortingsrepresentantene, regjeringens medlemmer, høyesterettsdommere, Stortingets ombudsmann for forvaltningen og riksrevisor Ja 100% (93/93) 0% (0/93) 45% (76/169)