Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 42475

Sist oppdatert: 2010-03-01 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Familie- og kulturkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: St.meld. nr. 49 (2008-2009), Innst. 161 S (2009-2010)

Beskrivelse: Framtidas museum. Forvaltning, forskning, formidling, fornying

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-03-02 22:36:36 +0100:1 2. mar 2010 Forslag nr. 5 fra Venstre Nei 2% (2/102) 98% (100/102) 40% (67/169)
2010-03-02 22:37:32 +0100:2 2. mar 2010 Det voteres over forslag nr. 3 og 6 fra Venstre Nei 43% (44/102) 57% (58/102) 40% (67/169)
2010-03-02 22:37:56 +0100:3 2. mar 2010 Forslag nr. 4 fra Venstre Nei 19% (19/102) 81% (83/102) 40% (67/169)
2010-03-02 22:38:19 +0100:4 2. mar 2010 Forslag nr. 2 fra H og FrP Nei 39% (40/102) 61% (62/102) 40% (67/169)
2010-03-02 22:38:52 +0100:5 2. mar 2010 Det voteres over forslag nr. 1, fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti. Nei 46% (47/102) 54% (55/102) 40% (67/169)
1267530605e 2. mar 2010 Komiteens tilråding Stortingsmelding nr. 49 (2008-2009) - Framtidas museum Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)