Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 41057

Sist oppdatert: 2011-01-10 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: grunnlovsforslag

Henvisning: Dokument nr. 12:23 (2007-2008), Innst. 168 S (2010-2011)

Beskrivelse: Grunnlovsforslag fra Carl I. Hagen om å endre § 59 (Valgordningen) i Grunnloven slik at tallet 4 i tredje ledd (alternativt 5te ledd) erstattes av tallet 5

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-01-11 14:05:51.583j 11. jan 2011 Sak nr. 4 Ja 100% (156/156) 0% (0/156) 8% (13/169)