Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 41055

Sist oppdatert: 2012-02-06 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: grunnlovsforslag

Henvisning: Dokument nr. 12:24 (2007-2008), Innst. 148 S (2011-2012)

Beskrivelse: Grunnlovsforslag fra Rune J. Skjælaaen, Anna Cecelie Brustad Moe og Kari Mette Prestrud om endring av Grunnloven § 93 (rådgivende folkeavstemming)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1984 7. feb 2012 Romertall I. Nei 52% (88/168) 48% (80/168) 1% (1/169)
1985 7. feb 2012 Romertall II. Ja 100% (168/168) 0% (0/168) 1% (1/169)
1986 7. feb 2012 Det voteres alternativt mellom innstillingen Romertall III og forslag nr..1 fra Sp og SV Nei 15% (25/167) 85% (142/167) 1% (2/169)
1987 7. feb 2012 Det voteres alternativt mellom innstillingen Romertall III og forslag nr..1 fra Sp og SV Ja 85% (142/167) 15% (25/167) 1% (2/169)