Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 41054

Sist oppdatert: 2012-06-03 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: grunnlovsforslag

Henvisning: Dokument nr. 12:22 (2007-2008), Innst. 305 S (2011-2012)

Beskrivelse: Grunnlovsforslag fra Åse Gunhild Voie Duesund, Laila Dåvøy, Line Henriette Holten Hjemdal og Dagfinn Høybråten om ny § 95 a i Grunnloven (Vern av liv)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2407 4. jun 2012 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr..1 fra KrF Ja 94% (134/142) 6% (8/142) 16% (27/169)
2406 4. jun 2012 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr..1 fra KrF Nei 6% (8/142) 94% (134/142) 16% (27/169)