Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 41053

Sist oppdatert: 2010-05-26 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: ikke_spesifisert

Henvisning: Dokument nr. 12:21 (2007-2008), Innst. 255 S (2009-2010)

Beskrivelse: Grunnlovsforslag fra Berit Brørby, Carl I. Hagen, Steinar Gullvåg, Sonja Mandt-Bartholdsen, Marianne Aasen, Tore Hagebakken, Inger Løite, Eirin Faldet, Arne Haugen, Anne Marit Bjørnflaten, Sigrun Eng, Bendiks H. Arnesen og Eirin Kristin Sund om endring av § 71 i Grunnloven (om rett til å nedlegge sitt verv som stortingsrepresentant på visse vilkår)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1274959384e 27. mai 2010 Komiteens tilråding Ja 100% (143/143) 0% (0/143) 15% (26/169)