Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 41051

Sist oppdatert: 2012-06-03 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: grunnlovsforslag

Henvisning: Dokument nr. 12:19 (2007-2008), Innst. 306 S (2011-2012)

Beskrivelse: Grunnlovsforslag fra Odd Einar Dørum og Gunvald Ludvigsen om ny § 100 a i Grunnloven (om likhet for loven og om grunnleggende rettssikkerhetsgarantier)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2405 4. jun 2012 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr..1 fra V Ja 99% (141/143) 1% (2/143) 15% (26/169)
2404 4. jun 2012 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr..1 fra V Nei 1% (2/143) 99% (141/143) 15% (26/169)