Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 41050

Sist oppdatert: 2012-06-03 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: grunnlovsforslag

Henvisning: Dokument nr. 12:18 (2007-2008), Innst. 307 S (2011-2012)

Beskrivelse: Grunnlovsforslag fra Vera Lysklætt og Odd Einar Dørum om ny § 100 b og ny § 100 c i Grunnloven (om privatlivets fred og personopplysninger)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2403 4. jun 2012 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr..1 fra V Ja 98% (138/141) 2% (3/141) 17% (28/169)
2402 4. jun 2012 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr..1 fra V Nei 2% (3/141) 98% (138/141) 17% (28/169)