Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 41049

Sist oppdatert: 2012-06-03 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: grunnlovsforslag

Henvisning: Dokument nr. 12:17 (2007-2008), Innst. 308 S (2011-2012)

Beskrivelse: Grunnlovsforslag fra Avhild Hedstein og Anne Margrethe Larsen om ny § 100 d i Grunnloven (om rett til asyl)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2401 4. jun 2012 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr..1 fra SV og V Ja 92% (132/143) 8% (11/143) 15% (26/169)
2400 4. jun 2012 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr..1 fra SV og V Nei 8% (11/143) 92% (132/143) 15% (26/169)