Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 41048

Sist oppdatert: 2012-05-20 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: grunnlovsforslag

Henvisning: Dokument nr. 12:16 (2007-2008), Innst. 276 S (2011-2012)

Beskrivelse: Grunnlovsforslag fra Carl I. Hagen og Finn-Erik Vinje, vedtatt til fremsettelse av Carl I. Hagen om språklig fornyelse av Grunnloven

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2288 21. mai 2012 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr..2 fra FrP og H Ja 58% (95/164) 42% (69/164) 3% (5/169)
2287 21. mai 2012 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr..2 fra FrP og H Nei 42% (69/164) 58% (95/164) 3% (5/169)
2289 21. mai 2012 Forslag nr. 1 på vegne av A, Sp og SV. Ja 93% (151/163) 7% (12/163) 4% (6/169)