Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 41047

Sist oppdatert: 2010-05-26 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: ikke_spesifisert

Henvisning: Dokument nr. 12:15 (2007-2008), Innst. 254 S (2009-2010)

Beskrivelse: Grunnlovsforslag fra Aanund Hylland og Finn-Erik Vinje, vedtatt til fremsettelse av Carl I. Hagen, Inge Lønning, Berit Brørby, Ola T. Lånke og Olav Gunnar Ballo om endringer i Grunnloven §§ 30, 61, 100 og 106 (retting av språklige feil)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1274959383e 27. mai 2010 Komiteens tilråding Ja 100% (143/143) 0% (0/143) 15% (26/169)