Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 41046

Sist oppdatert: 2012-03-25 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: grunnlovsforslag

Henvisning: Dokument nr. 12:14 (2007-2008), Innst. 212 S (2011-2012)

Beskrivelse: Grunnlovsforslag fra Carl I. Hagen, Øystein Djupedal, Hill-Marta Solberg, Olav Akselsen, Berit Brørby, Lodve Solholm, Svein Roald Hansen og Ivar Skulstad med sikte på å innføre en ordning med oppløsningsrett og positiv parlamentarisme (investitur)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2140 26. mar 2012 Innstillingens tilråding Ja 100% (120/120) 0% (0/120) 29% (49/169)