Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 41042

Sist oppdatert: 2012-06-03 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: grunnlovsforslag

Henvisning: Dokument nr. 12:13 (2007-2008), Innst. 298 S (2011-2012)

Beskrivelse: Grunnlovsforslag fra Svein Roald Hansen, Tore Hagebakken, Berit Brørby, Ivar Skulstad, Øystein Djupedal, Bent Høie, Per-Willy Amundsen, Åge Starheim, Ib Thomsen, Ole T. Lånke, Lars Sponheim og Trygve Slagsvold Vedum om tillegg i Grunnloven § 49 (om grunnlovsfesting av lokaldemokratiet)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2391 4. jun 2012 Forslag nr. 1 på vegne av H. Nei 24% (34/142) 76% (108/142) 16% (27/169)
2392 4. jun 2012 Forslag nr. 2 på vegne av KrF og V. Nei 28% (39/140) 72% (101/140) 17% (29/169)
2393 4. jun 2012 Komiteens tilråding Ja 72% (103/143) 28% (40/143) 15% (26/169)