Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 41040

Sist oppdatert: 2011-01-10 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: grunnlovsforslag

Henvisning: Dokument nr. 12:11 (2007-2008), Innst. 171 S (2010-2011)

Beskrivelse: Grunnlovsforslag fra Lars Sponheim og Leif Helge Kongshaug om endringer i Grunnloven § 107 (Odels- og åseteretten)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-01-11 13:54:57.400j 11. jan 2011 Det voteres alternativt mellom innstillingen Romertall I og forslag nr. 1 fra FrP og H Ja 58% (91/156) 42% (65/156) 8% (13/169)
2011-01-11 13:54:57.400n 11. jan 2011 Det voteres alternativt mellom innstillingen Romertall I og forslag nr. 1 fra FrP og H Nei 42% (65/156) 58% (91/156) 8% (13/169)
2011-01-11 14:04:25.237j 11. jan 2011 Det voteres alternativt mellom innstillingens Romertall II og forslag nr. 2 fra V Ja 57% (89/156) 43% (67/156) 8% (13/169)
2011-01-11 14:04:25.237n 11. jan 2011 Det voteres alternativt mellom innstillingens Romertall II og forslag nr. 2 fra V Nei 43% (67/156) 57% (89/156) 8% (13/169)