Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 40972

Sist oppdatert: 2011-01-10 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: grunnlovsforslag

Henvisning: Dokument nr. 12:9 (2007-2008), Innst. 166 S (2010-2011)

Beskrivelse: Grunnlovsforslag fra Anders Anundsen, Bård Hoksrud, Carl I. Hagen og Lodve Solholm om oppheving av Grunnloven § 12 første ledd, § 12 tredje ledd, § 18-22, § 25 første ledd og § 26 første ledd

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-01-11 14:05:23.487j 11. jan 2011 Sak nr. 3 Ja 100% (156/156) 0% (0/156) 8% (13/169)