Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 40970

Sist oppdatert: 2011-01-10 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: grunnlovsforslag

Henvisning: Dokument nr. 12:7 (2007-2008), Innst. 172 S (2010-2011)

Beskrivelse: Grunnlovsforslag fra Øyvind Korsberg, Hans Frode Kielland Asmyhr og Kåre Fostervold om endringer i Grunnloven § 75 med sikte på å legge til rette for en større grad av stabilitet og klarhet i politikken og i rammebetingelsene for norsk næringsliv

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-01-11 13:45:55.583j 11. jan 2011 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr. 1 fra FrP Ja 74% (116/156) 26% (40/156) 8% (13/169)
2011-01-11 13:45:55.583n 11. jan 2011 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr. 1 fra FrP Nei 26% (40/156) 74% (116/156) 8% (13/169)