Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 40709

Sist oppdatert: 2010-05-26 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: ikke_spesifisert

Henvisning: Dokument nr. 12:6 (2007-2008), Innst. 253 S (2009-2010)

Beskrivelse: Grunnlovsforslag fra Heikki Holmås, Åsa Elvik, Inga Marte Thorkildsen og Odd Einar Dørum om endringer i Grunnloven §§ 12, 50 og 61 (innføring av stemmerettsalder 16 år ved stortingsvalg)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-05-27 11:57:44 +0200:1 27. mai 2010 Det voteres alternativt mellom forslag nr. 2 fra Sosialistisk Venstrepartie og Venstre og komiteens innstilling Ja 92% (131/143) 8% (12/143) 15% (26/169)
2010-05-27 11:57:44 +0200:1ne 27. mai 2010 Det voteres alternativt mellom forslag nr. 2 fra Sosialistisk Venstrepartie og Venstre og komiteens innstilling Nei 8% (12/143) 92% (131/143) 15% (26/169)
2010-05-27 11:58:20 +0200:2 27. mai 2010 Forslag nr. 1 fra Sosialistisk Venstreparti og Venstre Nei 9% (13/142) 91% (129/142) 16% (27/169)