Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 40708

Sist oppdatert: 2012-06-03 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: grunnlovsforslag

Henvisning: Dokument nr. 12:5 (2007-2008), Innst. 310 S (2011-2012)

Beskrivelse: Grunnlovsforslag fra Karin Andersen, Hallgeir H. Langeland, May Hansen, Lars Peder Brekk og André N. Skjelstad om innføring av en egen grunnlovsbestemmelse om vern mot diskriminering på grunn av kjønn og diskriminering av minoriteter

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2397 4. jun 2012 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr..1 fra SV Ja 94% (134/143) 6% (9/143) 15% (26/169)
2396 4. jun 2012 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr..1 fra SV Nei 6% (9/143) 94% (134/143) 15% (26/169)