Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 40707

Sist oppdatert: 2012-06-03 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: grunnlovsforslag

Henvisning: Dokument nr. 12:4 (2007-2008), Innst. 304 S (2011-2012)

Beskrivelse: Grunnlovsforslag fra Inga Marte Thorkildsen, Hallgeir H. Langeland og Karin Andersen om ny § 110 d alternativt ny § 110 e i Grunnloven (retten til bolig)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2395 4. jun 2012 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr..1 fra SV Ja 94% (133/141) 6% (8/141) 17% (28/169)
2394 4. jun 2012 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr..1 fra SV Nei 6% (8/141) 94% (133/141) 17% (28/169)